...
Firma istnieje od 1990 roku

Doradztwo

Doradztwo

Doradztwo Biegłego

Danuta Bańbuła-Daszkowska , właścicielka firmy posiada 30-letni staż biegłego sądowego. Z tej racji jest biegła w tematyce wycen spadków w formie biżuterii i kamieni szlachetnych, wycen mienia utraconego w wyniku kradzieży, napadów, wycen mienia uszkodzonego oraz ubezpieczeń biżuterii. Chętnie
udziela porad dotyczących podziału mas spadkowych, wyboru ubezpieczyciela czy jak postępować chcąc wycenić utracone mienie.

Długoletnie doświadczenie pozwala również na doradztwo w usługach jubilerskich typu naprawy, renowacje, przeróbki, przeszlify.

Potrzebujesz pomocy?

Nasz Adres

ul. Sławkowska 5-7
31-016 Kraków

E-mail

biuro@antycznabizuteria.com
 

Telefon

+48 791 503 551
+48 12 422 68 72

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.